9. Rapport i Dagbogen

Den strengt fortrolige dagbog

Rapport nr. 9  Strengt fortroligt

 


Rapport 9: Onsdag 17.11. 48: Strengt fortrolig.

Aflagde tirsdag aften ved 21-tiden besøg hos politikommissær Gredsted, station 5, der blev informeret løseligt om begivenhedernes udvikling siden sidste samtale.

Gredsted sagde derpå, at han selv havde godt nyt. To krisebetjente, hans gamle folk, der nu var vendt tilbage til hans station – de havde selv søgt bort fra Krisepolitiet – havde givet ham vægtige indicier mod såvel Linde som Hasselstrøm som mod forskellige personer indenfor politiet. De pågældende to mænd var samme aften, som vi gæstede Gredsted, beordret til at nedskrive deres viden hjemme med gennemslag. Gredsted havde presset havde presset på for at få det hele samlet inden den 28. dennes, da Hasselstrøms fængselsophold udløber. Det er Gredsteds ønske, at Hasselstrøm direkte skal overføres fra løsladelse til varetægtsarrest.

Indholdet af rapporterne blev vi kun i korte træk sat ind i, vi regner med at få kopier til gennemlæsning snarest. Foruden de to krisebetjente har en mand, B., sammen med sin sagfører givet Gredsted og hans to folk meget vigtige oplysninger.

En af Gredsteds kilder er villig til i retten at indestå for, at han har set både Agdal og Spliid ikke en, men flere gange i Hasselstrøms hjem til selskaber, Gredsted går en af de første dage direkte til politidirektøren med sin viden, og han vil kræve disse forhold belyst.

Vi holder os stadig i kontakt med Gredsted og venter nøje orientering om hans materiale.

I denne forbindelse er det interessant, at Herfelt i dag har udtalt til Dalgård, at han har ønsket en samtale med Gredsted i morgen torsdag i anledning af Gredsteds tidligere indsendte klagesag. Se tidligere rapport. Fra politifuldmægtig Jørgensen, der behandlede Lindes tæppesmugling har vi fået at vide, at Linde i går tirsdag blev løsladt, idet dommeren nægtede at gå med til forlængelse af hans fængsling.

Vi holder i denne forbindelse visse restaurationer under opsigt (se sidste rapport).

Angående Seier-Jonas meddelelse om visse oplysninger hos en landsretssagfører aflagde vi besøg hos ham, han erklærede, at der var noget galt med hensyn til konfiskationsvarer i Krisepolitiet og lovede at informere os en af dagene og derefter give os et par konkrete eksempler, men ville holdes udenfor. Det drejer sig så vidt vi forstår om forsvundne konfiskationsvarer.


Oskar Hansen lovede i aften at bringe et møde i stand i løbet af torsdag aften med en tidligere politimand fra Store Kongensgade station, der er villig til at fortælle om sin nøje viden om Hasselstrøm og korruptionen. Han er nu overgået til andet erhverv efter selv i sin tid at have søgt sin afsked. Er nu knyttet til et eller andet arbejde i Frihavnen.

Politikommissær Gredsted har i går i sit billedkartotek over sin stations folk udpeget to mand, som han advarer os imod. Han ved med sikkerhed om den ene, at han er i Hasselstrøms sold og ”stikker” for Hasselstrøm og kumpaner. Om den anden ved han det ikke sikkert, men mener at have begrundet formodning. Den bevislige ”stikker” hedder Lassen og er tjenstgørende hos Gredsted, der holder ham og den formodede stikker under opsigt.

Ny rapport følger i morgen

Dalgård og Nørgård.


10. Rapport


Møbelhandler Linde i et præsentabelt foto, som han fik lavet til brug for forretningsforbindelser. Linde sad fængslet, da edderkopsagen eksplo-derede i pressen.