5. Rapport i Dagbogen

Den strengt fortrolige dagbog

Rapport 5. Strengt fortroligt


Onsdag aften d. 10-11-48

Anonym opringning til Dalgård: En mand klagede over, at rengørings-assistenterne hos krisepolitiet var blevet mistænkeliggjort i forbindelse med tyveriet af møbelhandler Lindes sag. Sagde at gud og hver mand kendte den skyldige. "Hvem", spurgte Dalgård. "Spliid", svarede manden. Han hævdede at have kendt familien Hasselstrøm i mange år, lige fra Svend Age og hans brødre i 30'rene begyndte som tyve og småbedragere. Gav forskellige eksempler på mærkelig behandling af sager mod Svend Åge Hasselstrøm og hans folk. En Chauffør for Hasselstrøm, Carl Barfod - bl.a. dømt i Gentofte sagen - arbejdede efter krigen i forbryderverdenen. Blev anholdt engang i 1946. Hasselstrøm ringede til Spliid og krævede ham løsladt inden kl. 16, fordi han skulle bruge ham, Spliid forklarede, at det umuligt kunne lade sig gøre. Hasselstrøm blev rasende og sagde, at det ville blive værst for Spliid, hvis ikke Carl kom ud. Den anonyme mand bedyrede, at Carl Barfod blev løsladt. Videre hævder manden, at "Fede Ejner" tog en dom på 4. måneder for Svend Åge H, der var sigtet i en pengeaffære. Han sendtes til en sjællandsk arrest, men skal efter det oplyste kun have afsonet 14. dage eller der omkring. Hasardsagen den 28-4-46 i en villa, Svanemøllevej 92, hvor værten grosserer Gunnar Christiansen blev skudt af en af spillerne, viktualiehandler Børge Asbjørn L., Jagtvej 129, skulle ifølge den anonyme mand ligeledes afsløre korruption i politiet. Viktualiehandleren slap nemlig uden tiltale. Manden ringer igen i morgen. Vi vil søge at arrangere et møde med ham. Han kender Svend Åge og var sidst sammen med ham den 23.oktober til fest.

Ingeniør I.H., Dan Machine Trading, en fætter til Dalgårds bekendte ringede følgende oplysninger om Hasselstrøm. Han har sin virksomhed i Borgergade og har mange af sine oplysninger fra Hasselstrøms svoger Emanuel Nielsen, der bestyrer forretningen Borgergade 69.

Hørte først om Hasselstrøm gennem sin svend, H. O., som han havde anmeldt for tyveri fra sin virksomhed. Tog ham tilbage i forretningen, skønt han af anklageren i sagen var gjort bekendt med H. O.s straffeattest, der var graverende. Svenden H.O. fortalte da om Hasselstrøm, og om hvor gerne han havde villet ud af hans garn. Men han var blevet truet af pistolmænd til at fortsætte. Ingeniøren erklærer, at han fra Emanuel Nielsen ved, at alle Hasselstrøm´erne er kommunister, og at Svend Åge Hasselstrøm har ydet ”Land og Folk” store tilskud.

Efter ingeniørens opfattelse er en række politifolk fra station 3 (St. Kongensgade) i ledtog med Hasselstrøm. Mange af dem køber således spiritus fra forretningen i Klerkegade 7 efter lukketid og om søndagen. Han har set det med egne øjne. En ung betjent, der havde været 8 dage på station 3, greb han en dag i optagelse af rapport om sortbørsvirksomheden i Borgergade. Han sagde til betjenten, at det fik han intet ud af. Betjent tvivlede, men få dage efter mødtes de igen, og ingeniør I.H. fik da at vide, betjentens rapport var blevet revet over på stationen, og at han havde fået besked på ikke at blande sig i ”ting, der ikke kom ham ved”. Betjenten var bitter og indrømmede, at der var noget galt på stationen.

Christian Hasselstrøm, de bestyrer forretningen i Klerkegade, er altid at træffe her efter lukketid, om natten og om søndagen, hvor han efter egne udtalelser til ingeniør I.H. har sit ”store salg”. Det kan beløbe sig til mellem 10.000 og 20.000 kr. på en enkelt søndag. Såvel politifolk som folk fra landsretten skal handle her på alle tider af døgnet. En politiassistent på stationen skal til sit jubilæum for nylig have fået tilsendt en kurv med champagne fra Svend Åge Hasselstrøm – uden at returnere den.

En gammel aldersrentemodtager i Borgergade, E. Jensen, har fortalt ingeniør I.H. følgende historie: Jensen og en række gamle fra saneringskvarteret blev ved pengeombytningen inviteret på stor skovtur af Svend Åge Hasselstrøm. Til gengæld måtte hver af dem veksle en 500 kr. seddel for Hasselstrøm. E. Jensens adresse: Borgergade 104.

En tidligere bekendt af ingeniøren, en V. Petersen, der havde garager på Gl. Kongevej 4, blev slået ud under krigen og er nu Hasselstrøms mand. Har fortalt ingeniør I.H., at han og Svend Åge en dag sad på Marckmanns Cafe, Gl. Kongevej 5. Ved siden af sad to velbeslåede, men berusede herrer. Hasselstrøm lokkede dem til at spille og blankede den ene for 30.000 kr.

Hasselstrøm skal ifølge ingeniør I.H. have fået 6 dollargrin fra Sverige gennem tolden i Frihavnen ved bestikkelse af toldere. Ingeniøren bekræfter, at Hasselstrøm ejer restaurant ”Esbjerg” - slyngelafdelingen i restaurant ”Rico” i Dronningens Tværgade. Videre siger han, at Svenningsen-More, hovedmanden under Hasselstrøm i Gentofte-rationeringskuppet, er blevet selvstændig sortbørsmand, hjulpet i gang med de 20.000 kr. han fik for at tage sin straf i 1942 uden at røbe Hasselstrøm.Hasselstrøm og hans brødre skal have drevet omfattende cykeltyverier under besættelsen. En cykelhandler H., (med flere store filialer) var storhæler. Cyklerne videresolgtes efter at numre og mærker var fjernet.

I en diskussion med kommunisten Emanuel Nielsen udtalte ingeniør I.H., at der dog gudskelov var retssikkerhed i Danmark, hvortil Emanuel svarede, at han kunne brække sig, når han hørte det. Han vidste om alt for mange fra politietaten, der var i hans svogers Svend Åge Hasselstrøms sold.


6. Rapport


Restaurant Rico, var formodentlig ejet af Hasselstrøm. Her mødtes han ofte med Richard Jensen, Fede Ejnar og andre der tilhørte hans "bande". Rico lå i Dr. Tværgade