7. Rapport i Dagbogen

Den strengt fortrolige dagbog

Rapport 7: Strengt fortroligt.


Søndag aften 14. november 1948

Dalgård og Nørgård meddeler:

Fredag fortalte politikommissær Gredsted, at Hasselstrøm efter at være taget i en hasardaffære i Hølmers Bar omgående sendte fine cigarer og udenlandske cigaretter. Betjentene spurgte Gredsted om, de kunne modtage gaven. Han spurgte om, de ”var rigtig kloge” og beordrede dem til øjeblikkelig at returnere gaven. Desværre beror cigarer mv. stadig på stationen, fordi de pågældende ”ikke har kunnet få dem afleveret”. (Se bladets omtale søndag).

Dalgård talte med fabrikant, ingeniør I. H., Borgergade, der lovede os fortsat støtte. Han henviste til en brandmand, der tidligere havde gjort tjeneste på Adelgades station, nu Fælledvej. Derefter hjem.

Nørgård kontaktede kok Edvard G., der nu arbejder i Slotskroen, og som havde lovet at fortælle om de mennesker, der kom i restaurant ”Rex” i Christiansgården ved Dronninggården, som Hasselstrøm menes at være medejer af sammen med direktør Houlberg, en slægtning til pølsefabrikkerne.

Dalgård og Nørgård aflagde i fælleskab besøg på Fælledvejens brandstation, hvor en brandmand, Otto E., advarede os mod at beskæftige os med sagen. Hasselstrøm var en mand, der ikke veg tilbage for et mord. Han var selv angst for at udtale sig og gav ingen konkrete oplysninger. Det var dog også vort indtryk, at han var ked af at skade de menige betjente på station 3, Store Kongensgade, som han åbenbart vidste en del om.

Efter en forholdsvis formel præsentation på Fælledvejens politistation, kørte vi til Slotskroen, hvor vi hentede kokken. Kørte ham til hans hjem i Holsteinsgade og havde en lang samtale med ham. Han virkede temmelig reserveret, muligvis fordi hans hustru opholdt sig i stuen. Det var begrænset, hvad han sagde, men han oplyste, at han i 2½ år havde været kok i restaurant ”Rex” samt køkkenchef. For nylig var han søgt over til en anden restaurant. Han kunne oplyse, at Svend Åge Hasselstrøm holdt store fester i restauranten, der ved flere lejligheder blev helt lukket af for andre gæster, når han havde selskab. Restauranten manglede aldrig smørmærker, de fandtes i ubegrænset mængde, men da de nåede op i en pris på sortbørsen á 7 kr. per stk., havde værten ”direktør” Houlberg, dog sagt, at man ikke skulle ødsle. Ellers skulle alt være tiptop. Priserne var derefter. I et lille lokale ved siden af plejede Svend Åge Hasselstrøm jævnligt at mødes til kortspil med forskellige mennesker. Aflukket kaldtes af personalet for ”Røverhulen”. Hasselstrøm og Houlberg kom meget sammen med værten i ”Rico” og dens annex Cafe ”Esbjerg”.

Det vidstes med bestemthed, at Richard Jensen meget ofte kom i ”Rex” i selskab med Hasselstrøm. Da Richard Jensen havde afsonet sin fængselsstraf og blev løsladt, holdtes der en stor fest for Richard Jensen. Hasselstrøm deltog, om han var vært, vidste kokken ikke. En lignende fest holdt man for ”Ricos” vært, da han havde afsonet en straf for bilkørsel i beruset stand.

Kokken mente ikke, at Hasselstrøm var medindehaver af ”Rex”, da Houlberg er medejer af Slagterivirksomheden i kødbyen og millionær. Ved en bestemt lejlighed var ”Ricos” vært og Hasselstrøm i bil med Rico-værten ved rattet kørt mod en lygtepæl i Borgergade. I en dokumentmappe havde Hasselstrøm og værten hundredevis af rationeringsmærker. De flygtede fra bilen og gemte mappen, så da politiet kom, var der intet at finde i bilen ved en eventuel undersøgelse. Værten fik 30 dage for spirituskørsel mod lygtepælen. En tjener Petersen, der bor på Amager var særlig udset til at servere i ”Røverhulen”. Da Richard Jensen løslodes, deltog nogle og tredive i festen. Sidste nytårsaften, den 31. december 1946-47 havde Hasselstrøm ”middag” i ”Rex”. 30 mennesker deltog, hans hustru ”Bobby” lavede skandale. Hun havde ingen benklæder på og trak kjolen op over hovedet på ”direktør” Houlberg. Hasselstrøm blev vred og stak sin kone ”et par på skrinet” og gik. Festen forløb fortsat muntert, senere vendte Hasselstrøm tilbage og deltog i festen. Nogle dage senere fik hans kone som undskyldning for ”øretæverne” en pels til 20.000 kr.Erna Hasselstrøm, Ed-derkoppens hustru, blev kaldt "Bobby" og var en dame med bestemte me-ninger, og med en stor lyst til at sætte lidt rav i gaden, når lejligheden bød sig.
Der var meget propert i ”Rex” køkken. Sundhedspolitiet kom på inspektion, men så aldrig køkkenet, i stedet fik de en splendid frokost i restauranten. Kokken ved, at på hotel ”Kong Frederik”, hvor køkkenet er meget snavset, kom sundhedspolitiet heller aldrig. De nåede kun restauranten, hvor de spiste frokost. Endvidere ved han, at på ”Bellevue” blev der altid gjort i stand, inden sundhedspolitiet kom. Der blev nemlig ringet i forvejen og meddelt, når de kom.

Tjener Petersen, der serverede i ”Røverhulen” er søn af en hotelejer fra Kalundborg.

Dalgård og Nørgård meddeler:

Stikkeren Christensen, Hyskenstræde, aflagde besøg og oplyste, at bokseren Carl L. er impliceret. Er nu tjener, så vidt han ved i ”Grenen” i Borgergade, var kontrol i sin tid i Hasselstrøms ”Alabama”-klub mv. Var medlem af ”Alabamas” bestyrelse.

Han meddelte videre, at det i sin tid omtalte indbrud i en guldsmedebutik var forøvet fra Cafe ”Slottets” bræddegulv, og at hans kreds vidste med sikkerhed, at det var tjener O. (Hasselstrøms mand, der stod for det).

Journalist Preben Hansen, telegramredaktionen, meddeler: Frisørmester Georg P., der har salon Saxogade, gættede efter at have læst den første Edderkop-artikel på, at ”Edderkoppen” var identisk med Svend Åge Hasselstrøm.

”Georg P., er en af mine venner”, oplyste Preben Hansen, og jeg tør sige god for, at han i givet fald vil være fuldt loyal overfor os, selv om det godt kan være, at han selv har handlet lidt sort i tidens løb.
Da jeg i dag besøgte ham (12.11.48), kom vi naturligt til at tale om sagen. Han oplyste, at han havde sin skildring af Hasselstrøm fra tjener Emil L., der beskrives som en stor, tyk basse, som et par dage om ugen arbejder i cafe ”Flensborg” i Flensborggade og resten af ugen i Fragtcafeen, Gyldenløvesgade 21.

Emil L. kender Hasselstrøm ret godt, men arbejder ikke for ham. Tjeneren er vist nok selv fremtrædende børsbaron og vil derfor næppe være villig til at vidne mod Hasselstrøm. Muligvis vil Frisørmester Georg P. kunne anvendes som mellemled, om yderligere oplysninger ønskes hos Emil L.

Vi har besluttet ved lejlighed at opsøge først frisøren og derefter muligvis spise en bid brød med tjeneren, hvis vi skønner, han er egnet.

Lørdag:

Aflagde de sædvanlige politibesøg, resultatet negativt. Dalgårds broder Bent ringede: Havde talt med overbetjent, en ven, går til manuduktion med, men ville ikke opgive betjentens navn. Fortalte, at betjenten havde sagt: Meget interesseret, læser ”sagen” hver dag i Social-Demokraten. Statsadvokat Carl Madsen, den dag han blev taget for spirituskørsel, kom fra selskab, enten givet af Svend Åge Hasselstrøm eller hvori denne deltog. Selskabet, der fortrinsvis bestod af værnemagere og sortbørsfolk, skulle have ladet ham vinde ca. 15.000 kr. i roulettespil. Broder Bent lovede at presse på for at få overbetjenten til at komme til os og give yderligere information.

Dalgård lovede at presse på, men dog sådan, at der ikke blev slået bak.

Nørgård var i anden anledning nede hos Bent Juhl, korrespondancebureaet. Juhl antydede, at han havde optaget ”Edderkop-sagen” og bebudede ”sensationer”, som han uden skrupler ville sende ud. Skulle stamme fra en sikker kilde i Prisdirektoratet, som Nørgård identificerede som fuldmægtig Odderbæk. Juhl erkendte dette og omtalte Richard Jensen, hvorefter Nørgård bad Juhl holde skydningen inden for ikke at ødelægge noget. Underrettede Preben Wilmann, der atter underrettede Peder Tabor, hvorefter der blev truffet en ordning om, at der gås stille med dørene med hensyn til ovennævnte spørgsmål, indtil der foreligger konkrete oplysninger. 

Nørgård ringede til overbetjent Oxvig, der oplyste, at han ikke kunne komme op på bladet. Havde haft vagt, men havde foreløbig sendt rapport. Ville arbejde videre og melde sig, når der var facts. Er meget interesseret og råder os til at gå videre, selv om vejen er trang. Rapporten forevist og benyttet i uddrag i bladet for søndag morgen.

Dalgård og Nørgård foretog lørdag aften en rundtur til cafe Frihedsstøtten, hvis vært ”Frithiof H.” skulle kende noget til Hasselstrøm, traf ham ikke, men hans kompagnon, der intet vidste. Fortsatte til Øresund i Nyhavn, en af Hasselstrøms virksomheder, derfra til ”Den blå måne”, hvor ”Guldtolden” holder til. Så her en broder til Hasselstrøms tidligere agent Carl Andersen, derfra til Store Kongensgade politistation, kølig men høflig modtagelse, videre til ”Billigheden” i Adelgade, hvor baggråden støder op til Volmer Hasselstrøms forretning. Lys i baglokalet kl. 0:30, men slukket til gaden, videre til Cafe 85 i Borgergade, stak næsen ind i ”Grenen”, hvor vi så tjener L., bestyrelsesmedlem i ”Alabama”.


Søndag:

Dalgård og Nørgård meddeler:

Stikker Christensen mødte med sin plejesøn Larsen, der har  siddet i Sankt Jørgensbjerg arrest, hvor Hasselstrøm nu sidder. Fortalte om de fordele, arrestanterne kan opnå på forskellig vis.

Christensen fortalte om benzinmærkeaffæren, hvor grev Knud Danneskjold-Samsøe sidder arresteret (bibliotekarmedhjælper p.t. i Vridsløse), (fange nr. 174), erklærede med sikkerhed, at Hasselstrøm stod bag benzinaffæren. Christensen har det fra portneren i ”Industri-cafe-bygningen i Dr. Tværgade, (hjørnet af Dr. Tværgade og Bredgade), impliceret muligt også sammen med Ric. Vanman og ”dir. Jensen”, Brønshøj selskabslokaler.


(Jensen er en søn af værten i ”Det grønne træ”, var i sin tid indehaver af ”Grenen”, sortbørscentret i Borgergade), købte Brønshøj selskabslokaler og for nylig hotel ”Riberhus” i Ribe, som han i fælleskab med civilingeniør M.L. fik etableret med tæpper, lagener, møbelstoffer osv. Efter besøg i varedirektoratet hos en ”særlig forbindelse”. Jensen ansatte for øvrigt efter ”Pullimutfesten” ved kongefrokosten i Ribe ved 1000-års jubilæet i foråret værten ved skandalefrokosten, Olsen, som ”direktør” i sin virksomhed i Brønshøj. Jensens svoger, Rasmussen fra Ålborg serverede i ”grenen” i 1936-37-38, sidder pt. I Vridsløse for en del indbrud mv. er formentlig også i Hasselstrøms sold.

Christensen oplyste, at da bokseren Carl Andersen i sin tid dræbtes, betalte Hassel-strøm hans begravelse fra Bispebjerg kapel. En pompøs jordfæstelse, hvor bl.a. Aksel Schiøtz var engageret som solosanger. Carl Andersen var som i tidligere rapporter nævnt agent for Hasselstrøm.

8. Rapport


Dronninggården i Dr. Tværgade. I bygningen forrest boede Svend Åge Hasselstrøm og hans hustru i en stor rummelig lejlighed på 4. sal. Bygningen helt højre i billedet rummede Restaurant Rex, hvor edderkoppen spiste sammen med sine venner og forretningsforbindelser. Ofte blev blev restauranten helt lukket ned for almindelige gæster, mens Hasselstrøm holdt stort selskab.