Aalborg stifttidende


Artikel fra Aalborg Stiftstidende 17. juli 1949


Et år efter at Rudolf Nicolai er blevet myrdet i Køge Bugt bliver der bragt en længere artikel på forsiden af Aalborg Stiftstidende. Nicolai kommer oprindelig fra Aalborg og har trådt sine første kriminelle barnneskridt der, inden han steg i graderne og kom i selskab med de helt store sortbørsfolk i København.
.