6. Rapport i Dagbogen

Den strengt fortrolige dagbog

Rapport 6. Strengt fortroligt


Torsdag den 11. 11. 48

Ved tidligere samtale med redaktionssekretær Chresten Olsen fik Nørgård besked om, at en tidligere kok hos restaurant ”Rex” i ”Dronninggården”, (Edvin G., Holsteinsgade 21), var villig til at give visse oplysninger om Hasselstrøm, ”Rico”, mv., som han kender godt fra sin kokketid i ”Rex”. Var villig til at fortælle under fire øjne om Hasselstrøms forbindelser i ”Rex” mv. Ringede til kokken, han var ikke hjemme, ringede senere i dag, fik at vide, at han var på arbejde og først kom sent hjem. Skal træffe ham fredag.

Stikkeren Christensen kom sent onsdag aften til Dalgård og Nørgård med forskellige oplysninger, ringede igen torsdag aften flere gange, fortalte sidste gang, at han i restaurant (?) havde hørt nogle sortbørsfolk tale om klædekuponer. Det drejede sig om et salg til 2-300 kr., selskabet gik ud i en bil, A (og så et nummer med et tal i 80´erne og vist i 50´erne). Vognen skulle ud til Slotsgade 3. Drøftede med Preben Wilmann om vi skulle tage derud, men travlhed og tvivlsomheden i Christensens beretning (han var lettere beruset), gjorde, at vi opgav tanken.

Nørgård meddeler:

L. L. sendte bud efter Nørgård, mødtes på trappen ned til Lyngesens kontor, hvor L.L. var ifølge med fuldmægtig Odderbæk, Prisdirektoratet. Odderbæk var villig til – under fuld diskretion – at meddele, hvad han i sin virksomhed i prisdirektoratet havde observeret, og var villig til at fungere som kontaktmand.

Oplyste, at personalet i Prisdirektoratet er af blandet sammensætning. Fortalte om en af sine medarbejdere, en yngre student, så vidt jeg forstod, der havde tilknytning til kommunistpartiet. Manden kendte til Hasselstrøms virksomhed. Der foregår og er foregået kæmpemæssige sortbørsaffærer, som politiet ikke kan overkomme at bestride. Vidste, at Richard Jensen skulle være leder af en af Hasselstrøms virksomheder, i sin tid indenfor benzinbranchen. Nu vist nok automobiler og havneanliggender. Mente med sikkerhed, at toldvæsenet, (visse folk), er bestukket. For knap et par år siden kørte således en lastbil fyldt med cigaretter ud fra Frihavnen, ovenpå læsset sad en uniformeret tolder, (mand med trisse om hatten), og sørgede for, at vognen gik glat igennem.
”Hele denne affære”, sagde fuldmægtig Odderbæk, understøtter en vis politisk organisation. Grunden til min formodning er udtalelser fra medlemmer af KP”. En anden ”kilde”, som Odderbæk forelagde spørgsmålet, bekræftede det.

Da Odderbæk havde grundet formodning om, at Richard Jensen, der vitterligt er Hasselstrøms højre hånd og en af hans stærke mænd, måske den stærkeste, støtter ”Land og Folk” økonomisk fra de kilder, Hasselstrøm og konsorter øser af og med deres billigelse, havde ”man” på kontoret i prisdirektoratet forleden dag drillet en ung kommunist med at ”Land og Folk” ikke skrev noget om ”Edderkoppen”, som alle vidste var identisk med Hasselstrøm, sprang den unge mand, der er idealist, rasende op og sagde: ”Det skal jeg nok bringe i orden”. Han for over til ”Land og Folk” og kom senere triumferende tilbage med en bemærkning om, at ”i morgen kommer der en leder”. Næste dag, (i dag torsdag) kiggede man spændt efter ”lederen” og fandt en mager enspaltet artikel. (se udklip i arkiv).

Fuldmægtig Odderbæk, hvis navn må være tabu, oplyste sluttelig også, at et sikkert forlydende ville vide, at Hasselstrøm i stilhed gennem mellemmænd har opkøbt aktierne, (aktiekapital 340.000 kr.), i den københavnske afdeling af fa. Vilh. Nellemann, Vodroffvej, da familien solgte en del af aktierne.

Omtalte tillige sortbørsmand Jens P., vitualiehandler,  (tekst mangler)..ret til Sverige, og muligheden for at han skal vurdere disse smuglerivarer, (han er specialist i tæpper, kunstgenstande, malerier og lignende) er efter Odderbæks mening ikke usandsynlig.

Opgav, at han kunne træffes i prisdirektoratet, privat på Fr. dal 6xxx

Dagen gik i øvrigt med at aflægge besøg hos politidirektør Herfelt, som jeg spurgte om undersøgelsen i Krisepoliti- og sortbørsaffæren.

Politidirektøren, yderst elskværdig og hjertelig og stadig rystet over, at der tilsyneladende er noget galt, erklærede, at der var intet væsentligt nyt, siden hans udtalelse til Social-Demokraten (bragt i dag). Han havde dog foranlediget, at ”Edderkoppen” i morgen fredag ville blive bragt til København til afhøring om, hvorvidt han skulle have bestukket krisepolitiet. Politidirektøren ventede sig ikke nogen større succes af denne afhøring, han ventede, at Hasselstrøm ville nægte. Oplyste, at undersøgelsen mod den i morgenavisen for fredag omtalte overbetjent, der havde spist sammen med en sigtet, ville blive nærmere undersøgt. Gav os en officiel udtalelse. (Se bladet).

Dalgård meddeler:

I aften ringer ingeniør I. H. og aftalte møde i morgen i hans forretning i Borgergade. Fik bekræftet meddelelsen om korruption på station 3 i Store Kongensgade politistation, men blev samtidig underrettet om, at to betjente, der overfor en bekendt af ingeniøren har hævdet, at de ville afsløre sortbørsen i kvarteret til Borgergade-Adelgade. De skal have hævdet, at det er bedre at avancere end at sidde i årevis og blive bestukket på en station. Alle disse forhold vil blive uddybet i samtalen i morgen.

Jeg regner med at få yderligere navne.

Talte med Gredsted, sagen er gået til Mellerups kontor. Hvis ikke svar først i næste uge rykker han kraftigt. Tales ved i morgen.

Nørgård meddeler:

En mand ved navn Allan Larsen, skal også – ifølge Odderbæk –  være impliceret i Hasselstrømaffæren.

Talte i aften med kriminaloverbetjent Oxvig, der lovede at komme i morgen efter 15 på bladet. Lovede at stille sig til rådighed for os, hvis han kunne være med til at afsløre Hasselstrøm. Ville sætte alt ind derpå, er i besiddelse af ret værdifulde oplysninger, der passer ind i ”Mosaiken”.

Ny rapport følger i morgen

Dalgård og Nørgård

NB. Nørgård lovede politidirektør en rapport om ”rygterne”, men udelader efter aftale ”kildernes” navne. D&N, torsdag 11.11.48


6B Rapport


Richard Jensen, var i mange år formand for Søfyrbødernes For-bund, ledende kommunist og agent for en gren af den sovjetiske efter-retningstjeneste. Mærkeligt nok var han også bedste ven med Svend Åge Hasselstrøm, med hvem han lavede flere sortbørsforretninger. Han fik således en dom for handel med falske benzinkort. Men spillede Richard Jensen også en rolle i forbindelse med dobbelt-mordet i Køge Bugt i april 1948? Det spørgsmål bliver belyst i en bog, udkommet i november 2014.

Foto:ABA


SE HER: