alsgade

Alsgade skole


Efter krigen overtog de engelske styrker i Danmark og det danske politi i fælleskab kommandoen over Alsgade skole, der lå på Vesterbro. Skolen havde været besat af tyskerne det meste af krigen, og man havde brugt den som en slags midlertidig arrest og i forbindelse med afhøringer.


Efter befrielsen internerede man nu mistænkte landsforrædere og værnemagere, som skulle afhøres og i givet fald sigtes. Flere af de i Edderkopsagen senere så omtalte sortbørsfolk, som møbelhandler Johannes Linde, var blandt de internerede.

 


Da Edderkopsagen begyndte at tage fart i 1949 blev spørgsmål rejst, om hvorfor Linde og flere af de mistænkte værnemagere var sluppet fri uden tiltale. Efter alt at dømme skyldtes det, at de bestak de danske politifolk og personer i den engelske militære ledelse. Nedenfor er et avisartikel fra den tid og uddrag af en rapport, som den danske leder. Politiinspektør Troels Hoff skrev på opfordring fra efterforskerne i Edderkopsagen. Hoff fik senere en mindre dom for korruption, blev afskediget fra politiet, men slap for at sidde i fængsel. På dette tidspunkt havde Hoff en stilling som leder af politiets efterretningstjeneste.
 

Politiinspektør Troels Hoff, havde kommandoen over Alsgade skole sammen med englænderne efter krigen.