Dobbeltdanmark

For dem, der er interesseret i den sorte børs, Edderkopsagen og de mange mærkelige forbrydelser, der skete i 1940´erne, så er der en stribe spændende podcast i Radio 4 ”Krimiland” De er sendt i perioden: 6.11.2021 - 31.12.2022. Med udgangspunkt i sin egen morfars historie og en mistanke om, at han var viklet ind i det kriminelle miljø omkring Edderkoppen, graver Radioværten Julie Bundgaard sig længere ned i slægtshistorien, og sammen med inviterede gæster støder hun på sager om bedrageri, valutasvindel, sortbørshandel, vold og mordgåder. Lyt med her:

RADIO 4


Hvad skete der med de arresterede frihedskæmperes personlige ejendele, efter at de blev fængslet i Shell-huset under krigen? Læs om hvordan tingene havnede på den sorte børs HER

Et anonymt brev gav allerede i 1943 politiet oplysning om, at Hasselstrøm var den store bagmand på den sorte børs, men først 6 år senere kom der skred i sagen.

LÆS BREVET HER

Skulle danske virksomheder have en arier-attest for at kunne handle med den tyske værnemagt under krigen? Et ny-opdukket brev kaster et in-teressant lys over danske virksomheders ageren under krigen, men rejser også nye spørgsmål.

SE BREVET HER

Bamse alias Ingolf Lyhne deltog i det mærkeligste røveri, under krigen, hvor en værnemager fik frarøvet hele sin formue.


Læs HER

To mænd bliver i krigens sidste måneder med kort tids mellem-rum udsat for likviderings-forsøg. Kun den ene overlever. Det sortbørsmanden Rudolf Nicolai. Den anden - en vel-havende direktør på fabrikken Nordwerk på Nørrebro i Kø-benhavn - dør i en kugleregn på Køgevej. Men hvem stod bag de to handlinger, og hvad var motivet, og var der en sammenhæng mellem de to drab? Se et uddrag af bogen: Dobbeltmordet i Køge Bugt, hvor historien er beskrevet. Læs HER


Arne Jacob Becker, også kaldet Revolver Jack var en af de centrale personer i en ring af guldsmuglere under besættel-sen. Fra den svenske side af sundet styrede Becker ekspor-ten af guld til Danmark. Det menes at være Becker, der leverede det guld som blev fundet hos Werner Best, da han blev arresteret. Læs mere om guldsmuglerens bemærkelses-værdige historie.

Se også hans straffeattest HER

Dobbeltmordet i Køge Bugt - Nye oplysninger!

To sortbørsfolk blev skudt på et skib i april 1948. Morderen, Anders Jørgensen blev hurtigt fanget og sagen opklaret. Men nye oplysninger sætter spørgsmålstegn ved politiets teorier. Måske lå der noget helt andet bag ved! SE HER


Johannes Hansen blev fanget af tys-kerne og stod til en dødsdom, men blev reddet i sidste øjeblik af sortbørs-manden Rudolf Nicolai, der med en sum på 10.000 kr. bestak ledende tyske Gestapofolk.

Læs mere HER

Richard Jensen var kommunist, revolu-tionær og aktiv fagfor-eningsformand for søfyrbøderne. Hvad lavede han i selskab med krisebetjente, notorisk kendte sort-børsfolk til overdådig frokost i Købmager-gade lige efter krigen? Læs mere      HER

Efter at møbelhandler Linde var blevet idømt 6 års fængsel for sin rolle i Edder-kop-sagen, forsøgte han at slå en handel af med politiet. Lin-de ville afsløre højt-stående politifolks korruption mod at han blev benådet. Læs om der kom no-get ud af det for-søg.     HER

Læs flere beretninger på denne meget informative webside: KLIK HER

7. juni 1948 bragte Billed Bladet en større reportage om hele Edderkopsa-gen. Se billederne, hvoraf flere ikke har været offentliggjort siden KLIK HER

De politifolk, der blev dømt i køl-vandet på Edder-kopsagen, fik en hård skæbne. Mange havde kun begået små forse-elser, men fik hår-de straffe og blev afskediget fra poli-tiet. Læs om nogle af politifolkene, og hvordan det gik dem. HER

Her er historien om skuespilleren med en mærkelig dobbelt-rolle. Om dagen og aftenen i rampelyset på teatret om natten pyroman i flammer-nes skær. Læs om Knud Rex, der var en af de mest gådefulde skuespillere i Dan-mark.    Klik HER

På den smarte restaurant ”Frascati” mødes den korrupte betjent i Krisepolitiet med den unge guldhandler. En bestikkelse på over 10.000 kr. bliver foretaget. Læs historien om, hvordan en forbrydelse blev dækket til. HER.

I efteråret 1944 blev den berømte profes-sionelle bokser, Carl Andersen dræbt. En kugle gjorde en ende på hans unge liv. Men hvordan døde han helt præcist? Blev han som aktiv mod-standsmand, som nogle mener, skudt af tyskerne i Adelgade i København?


Læs mere HER

Læs om den modige bagermester fra Vester-brogade, der beskyldte den farlige og hævngerrige sortbørsmand, møbelhandler Linde for at have begået mord, og som kaldte stor-gangsteren Revolver Jack for ”et giftigt kryb”. Var det for dumdristigt?

                           Klik HER

En dag får Børge Outze, redaktør på Information en opringning fra en mand, der siger han har et brandvarmt spor i sagen om dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. Det handler om et doku-ment, der knytter sort-børsmanden, Johannes Linde sammen med den myrdede kontorchef Jacobsen. Læs histo-rien                  HER

Chefredaktør ved Ekstrabladet, Leif Hendil blev i 1949 omtalt i de øvrige aviser. Han blev sat i forbindelse med nogle smuglerier af blandt andet guld, som skulle være lavet under krigen. Hendil benægtede på det kraftigste. Men var der alligevel noget om sagen? På baggrund af en række kilder, som aldrig har været grundigt undersøgt, fortæller et nyt universitetsspeciale om affæren.

Kommer snart!

Fisker Nielsson var en af de modige folk, der smuglede modstands-folk og andre personer, der blev forfulgt af den tyske værnemagt. Læs historien om manden, der sejlede Citronen (Jørgen Haagen Schmith), atomfysike-ren Niels Bohr og flere andre til Sverige.

               

                           HER

Hvem snød egentlig hvem, da sortbørsfolkene forsøgte at sælge stjålet hampegarn til stormagasinet Havemann? LÆS HER

En dag møder grosserer Chresten S. sin gamle ven Hasselstrøm. De får sig en lille snak, om hvordan man skal klare sig, når man bliver arresteret    LÆS HER

Sortbørsmanden Carl Barfod fejre-de sin løsladelse på dansestedet Valencia. Se hvorledes hans ven Has-selstrøm ved hjælp af bestikkelse fik ham ud af fængslet       HER

Hasselstrøm sagde han var en gavtyv og ikke havde ”lavet onde ting”. Passer det? Kilder tyder på noget andet.

                 

  LÆS HER:

På Hotel Nordland kunne sortbørsfolkene nyde de bedste coctails og det fineste franske køkken Det var dyrt, men det tænkte man ikke så meget på. Én af stamgæsterne var den charmerende svindler Rudolf Nicolai, en anden den smukke Jane Horney og ludende over baren med et ondt skulende blik kunne man som regel finde edderkoppen Johannes Linde. LÆS HER

Jøde-Poul snød og bedragede. Samtidig var han modstands-mand og blev anklaget for stikkeri. Hvem var han i virkeligheden ?

Læs HER

Efter krigen blev der internt i politiet lavet en undersøgelse om der var sket et "cower up" omkring politiets efterforskning mod frihedskæmpere, som samtidig var guldsmuglere. Resultatet kom aldrig til offentlighedens kend-skab.              Kommer snart !

Det gik livligt for sig, når sortbørsfolkene spillede hasard i Hølmers bar, der lå på i Stenosgade, lige om hjørnet fra Vesterbrogade. Ofte blev uskyldige, men spillelidenskabelige ofre plukket til skindet, for når de skrappe drenge tog stikket hjem, var det som oftest med mærkede kort

Læs Her

Robert Magnussen var en af de personer, som spillede en dobbelt-rolle under besættelsen. Han deltog både i modstandsbevægelsen, men var samtidig dybt invol-veret i sortbørshandel og smugleri. Var den senere myrdede kontorchef Jacobssen fra Peter Bangs Vej også involveret i tvivl-somme handler?  Læs Her !

Den 5. maj 1945 på Østerbro kæmpede mod-standsfolk mod forskansede tyskere og HIPO-mænd. Den senere berømte dobbeltmorder, Anders Jørgen-sen, fik her tilnavnet ”Snig-skytten”.

          Læs her hvorfor.

Johannes Jacobsen var restauratør på Vesterbro og tillige sortbørsmand. Da vennen Rudolf Nicolai blev myrdet. Fremkom restauratøren med en meget interessant udtalelse.

          Læs her om den.

Ikke alle automobilforhandlere på Vesterbro var sortbørshandlere og kriminelle efter krigen. Der var i hvert fald en, som ikke ville deltage i den ulovlige dans om guldkalven på efterkrigstidens vanvittige sorte børs. LÆS HER 

Både de danske politifolk og de engelske militærfolk, som i fælles-skab havde kommandoen over Alsgade skole efter tyskerne havde kapituleret i 1945, spillede dobbelt-spil. De både sigtede og løslod fan-ger alt efter hvem der kunne betale bestikkelse.    LÆS HER

Søfyrbøderformand Richard Jensen udgav i 1958 en meget mærkelig nøgleroman. Her kunne læserne finde hentydnin-ger til de berømte dob-beltmord, der var sket ti år tidligere.

                  Læs HER

Blev den danske modstandsbevægelse i 1944 snydt så vandet drev af et svensk våbenhandlerfirma, i hvis ejerkreds befandt sig en notorisk berygtet fascistisk våbenfabrikant og en efterretningschef?

LÆS HER

Arbejdede varulve og sortbørsfolk sammen? Noget tyder på, at HIPO-lederen Erik V. Petersen kørte dobbelspil og satte flere initiativer igang. LÆS HER

Et norsk dagblad afslørede i 1948 at søfyrbøder Richard Jensen igen var blevet aktiv som agent for sovjet. Jensen blev rasende og truede med at lægge sag an.

LÆS HER

Carl Madsen blev af-skediget som statsad-vokat efter at have kørt med sprit i blodet. Men var han i virkeligheden bare et offer for en kon-spiration bestående af sortbørsfolk og le-dende politifolk, der ønskede ham fjernet. Læs denne og andre historier HER

Da et par ledende mod-standsfolk, der havde indgående viden, til politiet afleverende et fyldigt anklageskrift mod nogle af modstands-bevægelsens brodne kar Skete der ingen ting. Havde ledende politifolk noget, de ville dække over ?

    LÆS HER

Sorte Holger og hans kammerater på den sorte børs elskede at lave et svindel-nummer overfor naive jyske handelsmænd.

LÆS HER

De to chefer på den sorte børs - Linde og Hasselstrøm var hyppige gæster på barerne. På Kakadu Bar gennembankede de en ung mand. Han havde blot kigget lidt på dem LÆS HER

Blev Rudolf Nicolai og Hjalmar Olsen snydt i en våben-handel arrangeret af søfyrbøderformanden Richard Jensen, som efterfølgende fik dem likvideret? Det påstår i hvert fald en fange som skriver et brev til politiet..

LÆS HER