Rich ´Jensen truer med sagsanlæg

Da søfyrbøderen Richard Jensen ville anlægge sag mod et norsk dagblad


I begyndelsen af maj 1948 skriver det norske dagblad ”Morgenbladet”, at det kan afsløre, at Richard Jensen er den centrale person i det hemmelige kommunistiske netværk i Skandinavisen. Han styrer det hele og har en række navngivne kommunister til at hjælpe sig. Det er Georg Hegner, der sammen med sin kone driver et værtshus i Nyhavn, hvor man modtager russiske agenter på gennemrejse. Hegner er tidligere formand for Søfyrbødernes Forbund, og han får hjælp af den daværende formand, Harry Rasmussen.

Richard Jensen afviser naturligvis pure, at der skulle være noget om den historie. ”Det er det rene vås”, udtaler han og truer med omgående at lægge sag an mod det norske dagblad.

”Artiklerne har allerede gjort mig stor skade. Jeg har f.eks. hidtil kørt med varevogn for et firma i København, men nu har man sagt mig op efter at have læst at jeg er Moskva-agent.”

Men Richard Jensen anlægger aldrig nogen sag, som han da heller ikke ville have haft nogen chance for at vinde. For i al væsentlighed er taler artiklerne sandt. I 1947 og 1948 beordrer Stalin til at de forskellige hemmelige sovjetiske efterretningstjenester bliver genoprustet. Den kolde krig er skærpet, og de sovjetiske kommunister frygter den amerikanske imperialisme. Derfor bliver gamle netværk reaktiveret, og i Danmark gælder det Richard Jensen og hans folk i Søfyrbøderforbundet. De indsamler viden om det danske forsvar, begynder at smugle våben og organiserer hemmelige celler med henblik på en mulig krigssituation. Men disse ting bliver naturligvis først afsløret mange år senere.

Artiklen fra det norske dagblad bliver refereret i dagbladet Information 7. maj. Pudsigt nok samtidig med, at dobbeltmordsagen fra Køge Bugt er ved at blive opklaret. Artiklerne om Jensen og dobbeltmordet står side om side. Offentligheden har på dette tidspunkt ingen som helst viden om, at morderen fra Køge Bugt, Anders Jørgensen, har haft tæt forbindelse til Søfyrbøderformand Harry Rasmussen og længe har næret et brændende ønske om at blive optaget i det kommunistiske parti og til at få lov til at deltage i spektakulære, dramatiske og historiske missioner i kommunismens tjeneste. Først da arkiverne mange år senere bliver åbnet på klem for forfattere og forskere, står det klart, at Richard Jensen og hans allierede efter alt at dømme spillede en væsentlig rolle i dobbeltmordsagen fra Køge Bugt og tillige i flere andre lyssky aktiviteter.